DISC keuzedag

DISC en kiezen, individuele coaching 1 dag

Voor wie
Deze coaching is bedoeld voor iedereen die voor belangrijke keuzes staat, en daarin meer helderheid wil krijgen

Waar
Wij verzorgen dit op onze training/coaching locatie te Sleen.
Wilt u dat wij naar u toekomen dan kan dit ook op iedere plek in Nederland

De aanpak
U krijgt uw eigen DISC profiel waarbij u veel inzicht krijgt in uw gedrag en motivatoren, en uiteraard uw uitdagingen in het maken van keuzes. Op basis hiervan gaan wij aan de slag met het dilemma waar u helderheid in wilt krijgen.

Onderwerpen
– Uitleg van DISC model
– Doornemen van uw eigen DISC profiel
– Keuze dilemma helder in beeld brengen
– Voordelen, nadelen en consequenties in beeld brengen
– Hoe om te gaan met uw omgeving
– Voordelen en nadelen in kaart brengen
– Angst en uitdaging in balans brengen
– Keuze plaatsen in het totaal van uw leven privé en of zakelijk
– Actieschema opstellen in het kader van de meest aantrekkelijke keuze
– Mogelijk nader onderzoek definiëren
– Stappen zetten, zekerheden inbouwen en onzekerheden concreet uitwerken

Resultaat
Na afloop van deze dag heeft u veel meer van uzelf geleerd, en een heldere kijk gekregen op de aard van uw dilemma, de evt. consequenties, de mogelijkheden en de te zetten stappen

Investering
Locatie Sleen  € 795,00
Inclusief:
DISC gedragsprofiel
lunch

Uw locatie:     € 985,00
inclusief:
DISC gedragsprofiel
Reiskosten van uw coach

Optioneel
Uitbreiding met drijfveren profiel   € 100,00
Ondersteuning                                  € 100,00
(het recht op ondersteuning 6 maanden na afloop van de coaching zowel telefonisch als online)